WORLDSTEEL GROUP

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

ÔNG NGUYỄN KHÁNH LÂM

CHỦ TỊCH & TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN VĂN HIỀN

PHÓ CHỦ TỊCH & PHÓ TGĐ

ÔNG NGUYỄN QUYẾT CHIẾN

PHÓ TGĐ CHIẾN LƯỢC

ÔNG NGUYỄN ĐỨC HUYÊN

PHÓ TGĐ KỸ THUẬT & SẢN XUẤT

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

ÔNG HÀ VĂN TỰ

GIÁM ĐỐC ĐỐI NGOẠI - PT KINH DOANH

ÔNG HUỲNH PHONG LÂM

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

MARK ANTHOLNY

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

ÔNG NGUYỄN QUANG HIỆP

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH

ÔNG MA VĂN VIÊN

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - KIÊM KTT

ÔNG LÊ QUỐC ÂN

TRƯỞNG BAN KSNB

ÔNG ĐẶNG THANH VIỆT

TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG

ÔNG ĐẶNG THANH THẢO

TRƯỞNG PHÒNG MUA HÀNG

ÔNG NGUYỄN THÀNH TÂM

TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ

ÔNG NGÔ NGUYỄN THẾ HIỂN

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

ÔNG ĐOÀN QUANG SANG

TRƯỞNG PHÒNG QLDA

ÔNG LÊ NGUYỄN KIM TÂN

TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT

ÔNG NGUYỄN BÁ TOÁN

TRƯỞNG BỘ PHẬN THẦU PHỤ

BÀ NGUYỄN THÙY MINH NHÃ

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG LÊ QUỐC AN

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

ÔNG NGUYỄN DUY CHIẾN

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

ÔNG ĐẶNG ANH THUẤN

TRƯỞNG PHÒNG CHẤT LƯỢNG

ÔNG TRẦN ANH THOẠI

TRƯỞNG PHÒNG DETAIL