ÔNG HÀ VĂN TỰ

P.TGĐ KINH DOANH - ĐỐI NGOẠI

Ông Hà Văn Tự là một trong những thành viên quan trọng trong ban lãnh đạo của WorldSteel Group. Ông có những đóng góp đáng ghi nhận với bề dày kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại. Ông Hà Văn Tự là người đã đưa hình ảnh WorldSteel đến với nhiều quý khách hàng và đối tác góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty. Ngoài ra ông còn là người đại diện WorldSteel tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng xã hội.

NHỮNG THÔNG TIN BÁO CHÍ ẤN TƯỢNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NỔI BẬT VỀ ÔNG HÀ VĂN TỰ