WORLD STEEL GROUP

TRỤ SỞ GIAO DỊCH

55 Đường Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh

WORLDSTEEL GROUP TỰ HÀO LÀ CTY ĐẦU TIÊN CỦA CHÂU Á ĐẠT CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG IAS AC472 CỦA MỸ!

GỬI THÔNG TIN DỰ ÁN & YÊU CẦU BÁO GIÁ

PHÒNG KINH DOANH - HOTLINE: 0988 507 579

Địa chỉ: 55 Đường Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Email:  sales@worldsteelgroup.com – Điện thoại:  (84) 28 6293 6666

CÁC CÁCH ĐỂ LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH

Email trực tiếp:  sales@worldsteelgroup.com
Hotline chính thức:  0939 355 789
Fanpage chính thức:  WorldSteel Group Việt Nam

Các thông tin liên hệ tại đây sẽ được gửi trực tiếp đến cho Phòng Kinh Doanh của WorldSteel Group.

CHO CHÚNG TÔI BIẾT NHU CẦU CỦA BẠN