BAN LÃNH ĐẠO

Show our company's members

Mr. NGUYỄN KHÁNH LÂM

CHỦ TỊCH & TỔNG GIÁM ĐỐC

Mr. NGUYỄN VĂN HIỀN

PHÓ CHỦ TỊCH

Mr. HÀ VĂN TỰ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Mr. LÊ QUỐC ÂN

TRƯỞNG BAN KSNB

Mr. NGUYỄN QUYẾT CHIẾN

PHÓ TGĐ CHIẾN LƯỢC

Mr. NGUYỄN ĐỨC HUYÊN

PHÓ TGĐ KỸ THUẬT & SẢN XUẤT

Mr. PHẠM THANH TÂM

PHÓ TGĐ TÀI CHÍNH

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

Show our company's members

Mr. HUỲNH PHONG LÂM

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

MARK JANCE

CEO / FOUNDER

MARK JANCE

CEO / FOUNDER

Mr. NGÔ NGUYỄN THẾ HIỂN

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

MARK JANCE

CEO / FOUNDER

MARK JANCE

CEO / FOUNDER

Mr. MARK ANTHONY

GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

Mr. PHẠM THANH TÂM

PHÓ TGĐ TÀI CHÍNH

Mr. PHẠM THANH TÂM

PHÓ TGĐ TÀI CHÍNH

Mr. LÊ QUỐC AN

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

MARK JANCE

CEO / FOUNDER

MARK JANCE

CEO / FOUNDER

OUR TEAM PLAYERS ALTERNATIVE

Show our company's members

John Doe

CEO, co-founder
At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.

John Doe

CEO, co-founder
At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.

John Doe

CEO, co-founder
At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.

John Doe

CEO, co-founder
At elementum leo a porttitor aliquam amet scelerisque ut condimentum vestibulum parturient scelerisque.