NHÀ MÁY WORLD STEEL NHÀ MÁY DUY NHẤT TẠI CHÂU Á ĐẠT CHỨNG NHẬN IAS AC472